اگر مولتی تسک هستی بخون

انقدر افکار و مهارت های زیادی دارم که بعضی اوقات برای تصمیم گیری دچار مشکل می شوم

در واقع داشتن افکار و مهارت های زیاد می تواند دو سو مختلف برای شما داشته باشد؛ یک سوی مثبت و دیگری منفی. از یک سو، شما به دلیل داشتن تجربیات و دانش فراوان می توانید ایده های بسیاری برای کسب و کار و زندگی داشته باشید. اما از سوی دیگر، برای تصمیم گیری می توانید دچار مشکل شوید، چرا که برای انتخاب بین انواع مختلف ایده ها و راه حل ها نیاز به تفکر و تحلیل دقیق دارید.

برای رفع این مشکل، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

1- پرداختن به چند موضوع اصلی: به جای تلاش برای پیگیری تمام ایده ها و راه حل هایی که به ذهنتان می رسد، بهتر است به چند موضوع اصلی تمرکز کنید و در این زمینه تلاش کنید بهترین راه حل ها و ایده ها را پیدا کنید.

2- محدود کردن زمان: می توانید زمان محدودی را برای تفکر و تحلیل ایده ها و راه حل ها اختصاص دهید، به جای اینکه به صورت بیش از حد طولانی درگیر تحلیل هر یک از آنها شوید.

3- مشاوره با دیگران: در مورد ایده ها و راه حل هایی که به ذهنتان می رسد با دیگران صحبت کنید و نظرات آنها را بشنوید. این کار می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

4- مقایسه مزایا و معایب: در مورد هر یک از راه حل ها و ایده ها، مزایا و معایب آن را مقایسه کنید و بهترین راه حل را انتخاب کنید.

5- تعیین اولویت ها: اولویت بندی برای حل این مشکلات، می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

۱- مهمترین اصل در تصمیم گیری، انتخاب هدف و معیارهای قطعی برای آن است. برای این منظور باید هدف و معیارهای مشخصی برای خود تعیین کنید و تمام افکار و مهارت های خود را با آن هدف و معیارها مقایسه کنید.

۲- یکی از بهترین راهکارها برای تصمیم گیری، به کار گرفتن یک لیست مزایا و معایب است. در این لیست، تمام مزایا و معایب هر گزینه را برای خود بیان کنید و برای تصمیم گیری از طریق مقایسه آنها با یکدیگر به نتیجه برسید.

۳- برای رفع ابهامات، می توانید با افرادی که در این زمینه تجربه دارند صحبت کنید و نظر آنها را در مورد تصمیماتتان بخواهید. به این ترتیب می توانید با مشاوره از تجربه های آنها، تصمیم بهتری بگیرید.

۴- نکته دیگری که برای تصمیم گیری به کار می رود، تفکر پیش بینی شده است. به این معنی که در نظر داشته باشید چه اتفاقاتی ممکن است برای شما در آینده رخ دهد و با توجه به آنها، تصمیمتان را بگیرید.

۵- در نهایت، برای تصمیم گیری، باید مطمئن باشید که تمام راه حل ها را به دقت بررسی کرده اید و بهترین راه حل را برای خود انتخاب کرده اید. این باعث می شود تا برای اعتماد به تصمیم خود اطمینان داشته باشید و احتمال بیشتری برای موفقیت در آینده داشته باشید.