شرایط دانش بنیان شدن

برای دانش بنیان شدن، شرکت‌ها و مؤسسات باید از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان تحت نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تأییدیه دریافت کنند. این کارگروه بر اساس معیارهای زیر، شرکت‌ها و مؤسسات را تشخیص می‌دهد:

 • میزان استفاده از دانش و فناوری در محصولات و خدمات شرکت
 • میزان ارزش افزودهٔ محصولات و خدمات شرکت
 • میزان تجاری‌سازی محصولات و خدمات شرکت
 • میزان اشتغالزایی شرکت

میزان استفاده از دانش و فناوری در محصولات و خدمات شرکت

یکی از مهم‌ترین معیارهای دانش بنیان شدن، میزان استفاده از دانش و فناوری در محصولات و خدمات شرکت است. این معیار به دو صورت ارزیابی می‌شود:

 • میزان پیاده‌سازی دانش و فناوری در محصولات و خدمات شرکت
 • میزان سهم دانش و فناوری در ارزش افزودهٔ محصولات و خدمات شرکت

میزان ارزش افزودهٔ محصولات و خدمات شرکت

محصولات و خدمات دانش‌بنیان باید ارزش افزودهٔ بالایی داشته باشند. ارزش افزودهٔ یک محصول یا خدمت، تفاوت بین ارزش آن در بازار و هزینه‌های تولید آن است.

میزان تجاری‌سازی محصولات و خدمات شرکت

شرکت‌های دانش‌بنیان باید محصولات و خدمات خود را تجاری‌سازی کنند. تجاری‌سازی به معنای عرضهٔ محصولات و خدمات به بازار و کسب درآمد از آن است.

میزان اشتغالزایی شرکت

شرکت‌های دانش‌بنیان باید زمینهٔ اشتغالزایی را فراهم کنند. این شرکت‌ها باید حداقل 5 نفر نیروی کار به صورت تمام وقت داشته باشند.

شرکت‌ها و مؤسسات برای دانش بنیان شدن، باید مدارک و مستندات زیر را به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه دهند:

 • طرح کسب‌وکار شرکت
 • گزارش عملکرد مالی شرکت
 • گزارش وضعیت اشتغال شرکت
 • گزارش وضعیت فعالیت‌های تحقیق و توسعهٔ شرکت

مراحل دانش بنیان شدن

برای دانش بنیان شدن، شرکت‌ها و مؤسسات باید مراحل زیر را طی کنند:

 1. ثبت نام در سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان
 2. تکمیل فرم‌های مربوط به ارزیابی
 3. پرداخت هزینهٔ ارزیابی
 4. تشکیل پروندهٔ ارزیابی
 5. بررسی پروندهٔ ارزیابی توسط کارگروه ارزیابی
 6. صدور تأییدیهٔ دانش‌بنیان

مدت زمان بررسی پروندهٔ ارزیابی

مدت زمان بررسی پروندهٔ ارزیابی توسط کارگروه ارزیابی، حداکثر 60 روز است.

تجدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان

تأییدیهٔ دانش‌بنیان برای مدت 3 سال اعتبار دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان باید هر 3 سال یک بار، برای تمدید تأییدیهٔ خود، مجدداً به کارگروه ارزیابی مراجعه کنند.

مزایا و معایب دانش بنیان شدن

شرکت‌های دانش‌بنیان از مزایای مختلفی برخوردار هستند، از جمله:

 • حمایت‌های مالی و معافیت‌های مالیاتی
 • دسترسی به امکانات و خدمات زیرساختی
 • آموزش و توسعه مهارت‌های کارآفرینی
 • شبکه‌سازی با سایر شرکت‌های دانش‌بنیان

معایب شرکت‌های دانش‌بنیان عبارتند از:

 • هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه
 • رقابت شدید
 • ریسک بالای شکست

با توجه به مزایای شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان نتیجه گرفت که دانش بنیان شدن می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای شرکت‌ها فراهم کند.