لیست مراکز رشد، سراهای نوآوری، و پارک‌های علم و فناوری در ایران

در ایران، بیش از 100 مرکز رشد، سرای نوآوری، و پارک علم و فناوری وجود دارد. این مراکز در سراسر کشور و در حوزه‌های مختلف فناوری فعالیت می‌کنند.

در اینجا لیست برخی از مراکز رشد، سراهای نوآوری، و پارک‌های علم و فناوری در ایران آورده شده است:

مرکز رشد

 • مرکز رشد دانشگاه تهران
 • مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف
 • مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس
 • مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
 • مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

سرای نوآوری

 • سرای نوآوری فناوری نانو
 • سرای نوآوری زیست فناوری
 • سرای نوآوری رسانه
 • سرای نوآوری گردشگری
 • سرای نوآوری صنایع غذایی
 • سرای نوآوری صنایع دستی
 • سرای نوآوری محصولات کشاورزی
 • سرای نوآوری انرژی
 • سرای نوآوری حمل و نقل

پارک علم و فناوری

 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
 • پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
 • پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
 • پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
 • پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

لیست کامل مراکز رشد، سراهای نوآوری، و پارک‌های علم و فناوری در ایران

لیست کامل مراکز رشد، سراهای نوآوری، و پارک‌های علم و فناوری در ایران را می‌توانید در وب‌سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشاهده کنید.

برای اطلاع از شرایط و نحوهٔ پذیرش در این مراکز، می‌توانید به وب‌سایت مرکز یا پارک مورد نظر مراجعه کنید.