برخی از حمایت های دانش بنیان

مهمترین برنامه‌های حمایتی

معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی

بیمه تامین اجتماعی

تسهیلات سربازی کارکنان شرکت‌ها

 ——————————- 

معافیت ها و تسهیلات گمرکی

مجوزهای استقرار

——————————-

صندوق نوآوری و شکوفایی

ساخت داخل کالای دانش‌بنیان

کتابچه 110 حمایت

خدمات توانمندسازی

خدمات توانمندسازی در یک نگاه

آموزش و مشاوره

——————————————

خدمات مالی و اداری

—————————————–

توسعه محصولات

 —————————————–

توسعه بازار داخلی و خارجی

 ——————————————–

اخذ تاییدیه و استاندارد

جذب سرمایه

مراکز توانمندسازی استانی

حمایت از صادرات

خدمات صادراتی در یک نگاه

ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

ارسال نمونه محصول

اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری

 تامین مواد اولیه، کالا وتجهیزات

تبلیغات و اطلاع‌رسانی

تحقیقات بازار

توسعه بازارهای خارجی

نمایشگاه‌های بین‌المللی

تدوین و ویرایش قراردادهای بین‎‌المللی

صادرات از طریق واسطه تجاری

مالکیت معنوی(محصول، دارو و نشان تجاری)

مجوزها، تاییدیه‌ها و استاندردها

پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

پیشخوان مشاوره ویژه تجارت با کشورهای منتخب

حمایت‌ با همکاری سایر دستگاه‌ها

بیمه‌های بازرگانی(مسئولیت کالا، درمان…)

خدمات بیمه تکمیلی درمان

ترویج فعالیت‌های دانش‌بنیان

 تامین مالی و تسهیلات

خدمات حقوقی و قضایی

گواهی انطباق و گواهی محصول

حمایت از ورود شرکت‌ها به بورس

واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی

توسعه بازار

استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه‌ها

شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها

 تامین نیروی انسانی کارآمد

رفع نیازمندی های فناورانه

فهرست نیازمندی های فناورانه

اعلام نیاز فناورانه