تماس بـــــا مــــا

جهت مراجعه حضوری حتما از قبل رزرو انجام دهید

ساعت حضوری مجموعه :

08:00 الی 17:00

ساعت پشتیبانی و پاسخگویی:

08:00 الی 22:00

شماره های تماس:

021-44847080

09100015381

آدرس:

تهــــران،میدان دانشگاه

واحـــــد علـــوم و تحقیقـــــــــــــات

ساختمان دکتر حبیبی (بــــــام نــــوآوری)

درخواست تماس

مکاتبه